SJÖFRAKT

Att transportera gods sjövägen är något som gjorts i tusentals år och är fortsatt det vanligaste valet när stora volymer gods skall transporterar en längre distans.

CONTAINER

Containern har funnits länge och användes tex på 50-talet i Koreakriget när Amerikanska armén skulle förflytta sin proviant, och sedan kom Rederiet Sealand i slutet på 60-talet, och då började användandet ta fart. Idag skeppas över 90% av alla oceantransporter med container och fartygen kan klara +20.000 containers.

Beroende på godsets beskaffenhet så finns det olika varianter och vi tar fram det mest lämpliga alternativet.

RO-RO

S.k. Roll on Roll off fartyg använder sig av ramper där man kör på och av godset. Lite förenklat kan man säga att de är stora motordrivna p-garage med plats för upp till 8000 bilar. Förutom fordon, som är merparten av godset, så passar de bra för tungt och/eller brett och högt gods. Det finns fartyg som klarar vikter på 500 ton och en däckshöjd på 7 meter.

PROJEKT

Order projekt kan ju betyda olika beroende på vem frågar, men vanligen är det ett arbete med en klar definition av en början och ett slut.

Här kan hela paletten av transportlösningar användas och vi kan hjälpa till med tex charter av ett fartyg om det skulle visa sig mest fördelaktigt.