JÄRNVÄG / Silk Road

I takt med att hitta miljövänliga transportalternativ och som prismässigt ligger mellan sjö och flyg så har t ex ”Eurasien Land Bridge eller New Silk Road vuxit fram. Den linjen går mellan Kina och Finland/Polen och så hakar vi på en vägtransport vidare till dörr i Sverige.