DOKUMENTATION

Vare sig det gäller gods som importeras eller exporteras så uppstår en del pappersexercis.

Vi utför tulldeklarationer, tecknar transportförsäkring, ser till så att det utfärdas korrekta transportdokument beroende på land och lokala regler.

Länkar till nyttiga adresser

INCOTERMS 2010 LEVERANSVILLKOR

Internationella regler som beskriver vem som har ansvar för varor och gods när det transporteras.
>INCOTERMS 2010 LEVERANSVILLKOR

NSAB2015

Bestämmelser om speditörens och uppdragsgivarens skyldigheter och rättigheter gentemot varandra.
> NSAB2015